avatar

Kaie Aruoja

Kliiniline Psühholoog

PsyM, EuroPsy

Aastaid tagasi panin kirja oma sisemise igatsuse: „Armastada ja olla armastatud ning kasutada oma andeid enda ja teiste hüvanguks.“ Armastus ja headus on eksisteerinud igal ajal, igas hetkes … nagu ka vaev ja katsumused. Keerulistele aegadele järgnevad lihtsamad, õnnetutele õnnelikumad. Vahel on raskused nii suured, et varjutavad väga pikaks ajaks rõõmu ja head kavatsused. Ja vahel on hinges lõputu tühjusetunne – see on kõige rängem, sest lõikab elust lahti, AGA ALATI SAAB MINNA PAREMAKS. Mõnikord on vaja muuta oma käitumist, mõnikord seda, kuidas olukorda hindad, mõnikord vaadata üle oma väärtushinnangud. Teinekord on vaja esmalt leevendada valu, nii füüsilist kui ka emotsionaalset, leida üles sisemine jõud ja saada kinnitust enese tugevusest ja sellest, et SA EI OLE ÜKSI. Kasvõi tibatilluke asi, väike muutus vaatenurgas, hetk ilma valuta, sisemine leppimine ja andestamine võivad muuta asjad paremaks. Kuna olen veendunud, et inimestel on suur sisemine jõud ning võime raskusi ületada, siis püüan inimeste aitamisel sellest lähtuda.

Olen omandanud psühholoogia magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Akadeemilise hariduse kõrval on mul kliinilise psühholoogia ja EuroPsy kutsetunnistused, mis kinnitavad minu praktiliste oskuste vastavust Eesti ja Euroopa kutsestandarditele.

Mul on süvendatud teadmised tervisepsühholoogias, onkopsühholoogias, pereteraapias, loovteraapias, kognitiiv-käitumuslikus teraapias ja suhtlemispsühholoogia erinevates valdkondades. Täiendan ennast pidevalt nii psühholoogia kui ka meditsiini valdkonnas.

Oled minu vastuvõtule oodatud, ära jää oma murega üksi!